Verandering in de bijtelling voor elektrische auto in 2024

Laatste update: 20.04.24

 

Maak je gebruik van een auto van de zaak, dan zul je vast en zeker wel al gehoord hebben van bijtelling. Maar wat is bijtelling precies, hoe wordt het berekend en wat zijn de waarden over de jaren heen? Hoe ziet de bijtelling van een elektrische auto in 2024 eruit en op welk vlak verschilt dit ten opzichte van de elektrische auto’s in 2021 of zelfs 2019? Wij zoeken het graag voor jou uit!

 

Wat is bijtelling?

Krijg je een auto van de zaak dan zul je vroeg of laat te maken krijgen met bijtelling. De overheid beschouwt een auto van de firma als een vorm van beloning uitgaande van de werkgever en daar dient bijgevolg een belasting over te worden betaald. In feite zou je dus kunnen stellen dat de waarde van de “gekregen” auto – weliswaar in beperkte mate – wordt bijgeteld op je salaris. Je zou de bijtelling of belasting dus eveneens kunnen bekijken als een vorm van loonbelasting. Let wel; de bijtelling dient alleen te worden betaald als je de wagen ook privé voor jaarlijks meer dan 500 km gebruikt. In het andere geval wordt het beschouwd als een hulpmiddel dat louter en alleen dienst doet voor werkdoeleinden.

Deze belasting – bijtelling genaamd – wordt elk jaar iets hoger en hangt eveneens nauw samen met het type wagen en de aandrijving ervan. Zo genieten elektrische auto’s momenteel een lagere bijtelling op auto’s van de zaak aangezien de overheid elektrisch rijden wilt stimuleren. Dat betekent dat er dus wel degelijk een verschil kan worden waargenomen wat betreft de auto bijtelling inzake elektrische autos vs brandstofauto’s. Verderop in de tekst zullen we onder meer de bijtelling van elektrische autos in 2021 bespreken alsook de evolutie door de jaren heen en bekijken we of er veel verschil zit in de bijtelling betreffende elektrische autos in 2024.

 

Bijtelling vs Tesla-tax

Alvorens we hier verder op ingaan, willen we even kort inspelen op de zogenaamde Tesla-tax aangezien heel wat zoekopdrachten in verband met bijtellingen eveneens naar dergelijk type tax lijken te verwijzen. Het spreekt voor zich dat de auto bijtelling en de Tesla-tax 2 verschillende gegevens zijn die weinig of niets met elkaar te maken hebben. 

De Tesla-tax is een extra bijkomende belasting die dient te worden betaald als je boven een bepaalde waarde uitkomt. Zo kostte een Tesla heel wat jaren terug makkelijk meer dan 100.000 euro en dit ging toentertijd gepaard met 0% bijtelling. Deze maatregel zorgde er alleen maar voor dat de rijken nog rijker werden aangezien geen bijkomende belasting diende te worden betaald. Om dit probleem enigszins op te lossen, heeft men deze lage bijtelling aangevuld met een maximale fiscale waarde. Stel dat de maximale fiscale waarde zo’n 45.000 euro bedraagt, dan betekent dit – weliswaar in het geval van onze Tesla – dat er een bijtelling van 22% moet worden betaald op de resterende 55.000 euro. Op die manier probeert men ook de rijken aan een bijkomende belasting te onderwerpen.

In ons voorbeeld spreken we bovendien ook over een bijtelling van 22% en een grenswaarde – ook wel maximale fiscale waarde genaamd – van 45.000 euro, maar daar dienen we toch een kleine kanttekening bij te maken aangezien deze gegevens evolueren en bijgevolg kunnen variëren. Zo zijn er onder meer grote verschillen te noteren in de belastingschijven van 2021 tot 2024 wat eveneens een invloed kan hebben op de bijtelling. Door de jaren heen werd de grenswaarde – of maximale fiscale waarde – van 40.000 naar 35.000 euro verlaagd en evolueerde de bijtelling van 0 tot 22%. Onderzoek en studies tonen daarbij aan dat (lease) elektrische auto’s een lagere bijtelling garanderen ten opzichte van brandstofauto’s.

Krijg je bijvoorbeeld van je werkgever een volwaardige brandstofauto dan zal de bijtelling in de meeste gevallen 22% bedragen. Echter, gaat je voorkeur uit naar een elektrische auto dan kun je uiteraard genieten van de bijbehorende elektrische auto voordelen. Stel je even voor dat je besluit te kiezen voor een elektrische auto waarvan de cataloguswaarde meer dan 35.000 euro bedraagt – de eerder vastgelegde maximale fiscale waarde dus. Dat betekent dat je over de eerste 35.000 euro – de zogenaamde maximale fiscale waarde – een beperkte bijtelling van amper 16% zult betalen. De tweede schijf – met andere woorden het restbedrag – wordt onderworpen aan een bijtelling van 22%.

Rekening houdend met deze informatie kunnen wij jou aanraden om – indien mogelijk – uit te kijken naar een elektrische auto die maximaal 35.000 euro kost of qua aankoopprijs niet veel boven de maximale fiscale waarde uitsteekt. Op die manier kun je de bijtelling tot een minimum beperken. Op de vraag “Wat kost een auto per maand” is het dus niet altijd eenvoudig om een antwoord te formuleren.

 

Wanneer een gunstige bijtelling?

In het voorgaande stukje werd onder meer duidelijk dat een bijtelling betaald wordt indien het een wagen van de zaak betreft die eveneens voor privé doeleinden wordt gebruikt. Daarbij komt dat de bijtelling kan variëren naargelang het type wagen en de aandrijving wat betekent dat het in bepaalde gevallen gunstig kan aflopen. Let wel; de overheid schroeft de bijtelling elk jaar een beetje verder op waardoor het voordeel elk jaar net iets beperkter wordt. Dat verklaart meteen waarom bepaalde auto’s een bijtelling genieten van 12 of 16% terwijl andere – veelal jong gebruikte – auto’s zelfs nog op een bijtelling van slechts 8% zitten.

Maar dat even terzijde want wanneer precies kun je dan van zo een gunstige bijtelling genieten? Algemeen kunnen we een onderscheid maken tussen gebruikte dan wel nieuwe wagens en wagens op diesel/ benzine dan wel elektrisch aangedreven. Zo zullen gebruikte wagens een bijtelling hanteren van 8 of 12% waarbij de procentuele belasting vooral afhankelijk is van de normen die door de overheid gesteld worden. Zoals eerder vernoemd, schroeft de overheid de bijtelling elk jaar wat verder op.

Betreft het een nieuwe auto op voorraad dan bedraagt de bijtelling slechts 12% terwijl een nieuwe auto die niet op voorraad is al rekening moet houden met een bijtelling van 16%. Ook de elektrische auto’s genieten heel wat voordelen op het gebied van bijtelling daar de overheid elektrisch rijden zoveel mogelijk wenst te stimuleren. De bijtelling van elektrische auto’s bedroeg in de beginfase zelfs 0%. Dit is door de jaren heen geleidelijk aan opgekrikt waardoor we in 2019 van 4 naar 8% bijtelling zijn gegaan en in 2021 zelfs kunnen spreken van een bijtelling van 12% en in 2024 van 16%.

Toch is het nog altijd voordeliger om op zoek te gaan naar een elektrische wagen. Zo werd de Renault Zoë alvast uitgeroepen tot één van de goedkoopste elektrische autos in 2021 en blijkt hij ook in 2024 deze titel te verdedigen. Of hij ook de beste elektrische auto in 2021 was, dat valt te bezien maar toch is hij prijs-kwaliteit (29.590 euro) voor velen een plaatje in de zoektocht naar een voordelige elektrische waarde.

Bijtelling elektrische auto’s vs brandstofauto’s

Geniet je een wagen van de firma en gebruik je die daarnaast ook regelmatig voor privé doeleinden dan wordt daarop een bijtelling – een vorm van extra loonbelasting – berekend. Deze bijtelling verandert elk jaar een beetje waardoor we reeds een heuse evolutie kunnen waarnemen gaande van 2018 tot zelfs 2026. 

Bovendien kan het standaard tarief van 22% in bepaalde gevallen ernstig afwijken en dat heeft vooral alles te maken met de aandrijving. Zo stimuleert de overheid alvast het elektrisch rijden door de bijtelling voor elektrische wagens – rekening houdend met de maximale fiscale waarde – lager en bijgevolg aantrekkelijker te maken. Vandaag de dag betalen elektrische wagens over de eerste schijf zo’n 16% ten opzichte van brandstofauto’s die de volledige bijtelling van 22% dienen te betalen.

 

Evolutie bijtelling 2019 – 2024 elektrische auto

De bijtelling is uiteraard niet alleen afhankelijk van het type wagen en zijn aandrijving maar is tevens ook onderhevig aan jaarlijkse verschillen. Zo is het geen geheim dat de overheid – zelfs voor elektrische voertuigen – de bijtelling ieder jaar wat verder opdrijft waardoor het voordeel ten opzichte van voornoemde wagens steeds wat kleiner zal worden. Toch lijkt de volledig elektrische auto nog steeds goed in het voordeel wat de aankoop van een e auto dan weer aantrekkelijker maakt.

Zo bedroeg de bijtelling van een elektrische auto in 2019 zo’n 4% rekening houdend met een maximale fiscale waarde van toen zelfs nog 50.000 euro. De bijtelling van elektrische auto’s in 2021 kent dan weer een percentage van 12% in relatie tot een bedrag van 40.000 euro. Zoals we zien is de maximale fiscale waarde alsook de bijtelling van een auto in 2021 aanzienlijk gestegen. Het berekenen van de bijtelling van elektrische auto’s in 2021 zal bijgevolg een hogere loonbelasting met zich meebrengen ten opzichte van bijvoorbeeld 2019. 

Kijken we naar de bijtelling in 2024 dan zien we dat die nog eens met 4% gestegen is en op een totaal van 16% komt te staan in combinatie met een verlaagde maximale fiscale waarde van “amper” 35.000 euro. De overheid schat dat het bijtellingstarief voor elektrische voertuigen vanaf het jaar 2026 zelfs gelijk zal zijn aan dat van normale brandstofauto’s en berekend wordt aan 22%.

Daarbovenop komen nog tal van andere kosten en eventuele bijkomende belastingen zoals de wegentax. Gelukkig wordt de wegenbelasting voor elektrische auto’s in Nederland tot 2024 kwijtgescholden wat meteen verklaart waarom we online geen bijkomende evoluties in de wegenbelasting voor elektrische auto’s 2021-2022 konden terugvinden. 

Wel of geen bijtelling op bijkomende accessoires?

Tot slot willen we nog even aankaarten hoe het zit met de bijtelling op bijkomende accessoires. Het spreekt voor zich dat het hier niet meteen gaat over welke auto accu er gebruikt wordt maar eerder of je bijkomend wilt opteren voor bijvoorbeeld andere wielen/ velgen, een fietsendrager, een bijkomende matte afwerking ter hoogte van de carrosserie of een praktische trekhaak.

Daarbij wordt duidelijk gesteld dat de bijtelling steeds over de cataloguswaarde – ook wel fiscale waarde genaamd – berekend wordt. Dat betekent dat alle extra’s en/ of accessoires die er door jouw toedoen bijkomen, niet in de bijtelling worden opgenomen en er bijgevolg ook niet aan onderhevig zijn. Accessoires die standaard op de wagen worden gemonteerd (lees tijdens de productie) tellen uiteraard wel mee in de berekening van de bijtelling.

 

Laat een reactie achter

0 COMMENTAIRES